Pages

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

środa, 28 września 2011

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X coraz bliższe unormowania sytuacji kanonicznej.

(14 września b.r.) w Stolicy Apostolskiej, po spotkaniu prefekta Kongregacji Doktryny Wiary, a zarazem przewodniczącego Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” kard. Williama Levady z przełożonym generalnym Bractwa bp. Bernardem Fellayem, opublikowano specjalny komunikat.

Dokument przypomina, że na początku roku 2009 Benedykt XVI zdjął karę ekskomuniki z biskupów-lefebrystów, wyświęconych bez zgody papieża przez abp Marcela Lefebvre’a 30 czerwca 1988, a od października 2009 do kwietnia 2011 toczyły się rozmowy komisji mieszanej. W trakcie ośmiu jej spotkań wskazano i zgłębiano istotne trudności doktrynalne. Rozmowy pozwoliły na wyjaśnienie stanowisk i ich motywacji.

„Uwzględniając zaniepokojenie i prośby, przedstawione przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X co do poszanowania i integralności wiary katolickiej w obliczu «hermeneutyki zerwania» II Soboru Watykańskiego względem Tradycji – hermeneutyki, o której wspomniał w swym przemówieniu do Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2005 papież Benedykt XVI – Kongregacja Nauki Wiary uważa za podstawę pełnego pojednania ze Stolicą Apostolską akceptację Preambuły doktrynalnej, przekazanej podczas spotkania 14 września 2011 r. Preambuła ta wyraża niektóre zasady doktrynalne oraz kryteria interpretacji nauki katolickiej niezbędne, by zapewnić wierność Magisterium Kościoła i sentire cum Ecclesia (odczuwania z Kościołem), pozostawiając jednocześnie otwartymi do uprawnionej dyskusji studium i wyjaśnienie teologiczne szczegółowych wyrażeń czy sformułowań obecnych w tekstach II Soboru Watykańskiego i w Magisterium posoborowym” – czytamy w komunikacie wydanym 14 bm. przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Jednocześnie poinformowano, że podczas dzisiejszego spotkania zaproponowano pewne elementy rozwiązania sytuacji kanonicznej Bractwa po ewentualnym i upragnionym pojednaniu.

Obok kard. Levady w rozmowach ze strony watykańskiej uczestniczyli: sekretarz Kongregacji Nauki Wiary abp Luis Ladaria SI i sekretarz Papieskiej Komisji „Eccelesia Dei” ks. prał. Guido Pozzo. Natomiast bp. Fellayowi towarzyszyli dwaj asystenci generalni: księża Niklaus Pfluger i Alain-Marc Nély.

Za kilka miesięcy można spodziewać się odpowiedzi Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X na przekazaną im dzisiaj preambułę doktrynalną Kongregacji Nauki Wiary – twierdzi portal vaticaninsider. Jednocześnie Radio Watykańskie uważa, że jeśli zaakceptuje ono ten dokument, to otrzyma najprawdopodobniej status prałatury personalnej, jaki dotychczas posiada jedynie Opus Dei.

Vaticaninsider twierdzi, że preambuła doktrynalna jest tekstem syntetycznym, dwu-trzystronnicowym, zawierającym podstawowe zasady wiary katolickiej, niezbędne do utrzymania „katolickiej jedności”. Jednakże zawartość tego dokumentu ma pozostać poufna. Powołując się na rzecznika Watykanu, ks. Federico Lombardiego zaznacza, że dzisiejsze rozmowy były „uprzejme” i „intensywne”, zaś na odpowiedź lefebrystów należy poczekać kilka miesięcy. Przypomniano zarazem, że status prałatury personalnej, pozwala na zachowanie znacznej autonomii, w zgodzie ze statutami nadanymi przez Stolicę Apostolską. (za KAI)

Ta wiadomości nie jest niespodzianką, nie jest też żadną „rewelacją”, którą sugerowali co bardziej krewcy dziennikarze, ale zwyczajnie cieszy. Cieszy, bowiem moment uregulowania sytuacji kanonicznej Bractwa Kaplańskiego św. Piusa X (tzw lefebrystów) zdaje się nieuchronnie przybliżać. Przypomnijmy, że FSSPX nigdy nie było, jako wspólnota, wykluczone z Kościoła Katolickiego a sakramenty i sakramentalia sprawowane przez biskupów i kapłanów są od początku istnienia tej wspólnoty (czyli od lat 70 ubiegłego wieku) sprawowane w sposób ważny.

Co prawda od końca lat 80 miało niejasną sytuację kanoniczneą, ale jednocześnie prowadziło w Polsce i w wielu krajach świata pokorną, pełną poświęcenia pracę apostolską, obejmując opieką duszpasterską tych wiernych, którzy byli pozbawieni prawa do uczestniczenia w Sakramentach według ksiąg liturgicznych sprzed ostatniego soboru, a także głosząc zdrową doktrynę katolicką, opartą o nauczanie soborów powszechnych i papieży. Ich działalność duszpasterska a także wydawnicza i edukacyjna z pewnością pozwoliła wielu wiernym w czasie zamętu i rozchwiania, zachować nienaruszoną wiarę i przywiązanie do Kościoła katolickiego. Tym bardziej będzie cieszył akt sprawiedliwości, jaki zapewne wkrótce wobec tego zgromadzenia, obarczanego pomówieniami i krzywdzonego złym słowem, zostanie dokonany.

Źródło informacji: http://www.summorumpontificum.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________