_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

poniedziałek, 7 października 2013

Cyfrowa Biblioteka Katolickiego Tradycjonalisty: Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św.


ZA PRZYCZYNĄ MARYI

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

TOM 1- 2

Słowa poruszają, ale przykład pociąga. Tak jest w życiu, – tak jest w nauczaniu prawdy. Jeśli mowę, wykład, kazanie, zachętę poprzemy dobrym "przykładem", jakimś "zdarzeniem" – to słowa nasze głębsze wywrą wrażenie, prędzej poruszą wolę. Toteż "przykłady" opieki Najśw. P. Maryi zwłaszcza zdziałane modlitwą Różańca św. mają zagrzać polskich czcicieli Maryi, Królowej Różańca św. większą gorliwością w odmawianiu i rozszerzaniu tej modlitwy, tak prostej a tak głębokiej, mają natchnąć ich większą ufnością do tej Opiekunki – dać im niemal pewność, że w chwilach trudnych i ciężkich ich życia, a zwłaszcza w chwili śmierci, ta "Pocieszycielka utrapionych" ich nie opuści, ale z wydatną przyjdzie im pomocą.

Przykłady tutaj podane nie są nowe, tylko razem zebrane z wszystkich roczników czasopisma różańcowego pt. "Róża Duchowna" wychodzącego we Lwowie od r. 1898. Podzielono je według treści na 10 grup z uwzględnieniem legend i złotych myśli o Różańcu.

Jak w życiu ludzkim podobne są trudności czy to materialne czy to moralne, tak samo i przykłady, które są wzięte z życia, mają wiele między sobą podobieństwa, zwłaszcza umieszczone w tej samej grupie czy też podziałce. W każdej grupie zaś naprzód podane są te łaski, które są zdziałane w ogóle za wstawiennictwem Maryi, a następnie dopiero zdziałane za pośrednictwem Różańca św.

Oby "przykłady" szczególnej Opieki Najśw. P. Maryi wszędzie czy to w domu lub w szkole, na ambonie czy też w konfesjonale, na zebraniach różańcowych lub w przemowach na cześć Maryi jak najwięcej przyniosły duszom korzyści i roznieciły w sercach polskich prawdziwą miłość i głęboką ufność ku Maryi, Królowej Różańca św.


______________________________

______________________________


Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, str. 393+XX.


Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom II. (Przykłady na październik). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1927, str. 515+XXVI.

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Printfriendly


POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://rzymski-katolik.blogspot.com/p/polityka-prywatnosci.html
Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.
Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.