_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

czwartek, 26 kwietnia 2012

Powracać do tego, co wiecznotrawałe!

konfderencja4Blisko stu uczestników z całej Polski, znakomici prelegenci, arcyciekawe tematy ich wystąpień i podniosła, a jednocześnie iście rodzinna atmosfera to obraz III Konferencji z cyklu Zwróćmy się ku Panu. Tym razem poświęcona była Soborowi Watykańskiemu II i nosiła tytuł: „Koń Trojański w Mieście Boga? Pytania na 50-lecie Soboru Watykańskiego II”

W poprzednich latach organizatorem Konferencji był Instytut Summorum Pontificum, którego zadania przejęło Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683. Uczestnicy, który brali udział w ubiegłorocznych konferencjach, a także w tegorocznej, zgodnie stwierdzili, że poziom kwietniowych spotkań wzrasta z roku na rok.

Na Starym Mieście, w sercu Warszawy, zebrali się przedstawiciele środowisk zainteresowanych Tradycją katolicką z całej Polski. Uczestnicy przyjechali z Poznania, Bydgoszczy, Wrocławia, Krakowa, Zamościa, Rzeszowa, Lublina, Gdańska, Białegostoku, Płocka, Radomia, Szczecina, Katowic i Śląska oraz innych miejscowości. Trudno się dziwić tak dużemu zainteresowaniu Konferencją, ponieważ w Muzeum Literatury, w pięknej scenerii, wybrzmiały słowa ważne i celne: Kościół katolicki zatracił ducha Tradycji i to stało się przyczyną kryzysu wewnątrz kościoła, ale także kryzysu w życiu społeczeństw chrześcijańskich i kryzysu katolickich rodzin. Ulegając w formułowaniu dokumentów duchowi tego świata, wprowadzając niuanse i dwuznaczności do tradycyjnej doktryny, unikając potępień tak groźnych zjawisk, jak komunizm, sobór odebrał Kościołowi zdolność do przeciwstawienia się laicyzującym i sekularystycznym falom, które przetoczyły się przez świat w połowie XX wieku.

Zacni prelegenci nie zawiedli. Na konferencję przyjechały wygłosić swoje prelekcje osoby, którym na sercu leży powrót Tradycji do codziennego życia każdego katolika. Specjaliści w swoich dziedzinach: o. Benedykt Huculak OFM, dr hab. Jacek Bartyzel, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Dariusz Zalewski, Tomasz Terlikowski oraz x. Karol Stehlin FSSPX. Dyskutowali oni o Soborze Watykańskim II i jego skutkach, które po 50 latach od rozpoczęcia soboru trudno zaliczyć do zmian pozytywnych. A referaty przez nich wygłoszone były majstersztykiem.

- Kościół katolicki reformowany – takiego określenia użył o. Benedykt Huculak OFM, mówiąc o posoborowym ekumenizmie i podziale wewnątrz kościoła. Zarówno on jak i inni prelegenci starali się wskazać na przyczyny kryzysu jakiego doświadczają dzisiaj katolicy na całym świecie. O rewolucji soboru w nauczaniu społecznym Kościoła i jej konsekwencjach dla Ewangelicznej zasady budowania Królestwa Chrystusa, którą Kościół zawsze wyznawał, mówił dr hab. Jacek Bartyzel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Okoliczności braku potępienia komunizmu, milczenia na temat zła tego systemu, które było wynikiem nacisku służb specjalnych obozu komunistycznego na niektórych Ojców Soborowych przybliżył zebranym dr hab. Sławomir Cenckiewicz, historyk i publicysta. Dariusz Zalewski, ceniony publicysta i pedagog przedstawił związek pomiędzy rezygnacją z tradycyjnej dyscypliny moralnej, jaka rozlała się po katolickich ośrodkach wychowawczych po Vaticanum II, a ogólnym kryzysem wychowania.

Konferencję zakończyła debata między red. Tomaszem Terlikowskim i księdzem Karolem Stehlinem, przełożonym Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce. Obaj dyskutanci zgodzili się, że po Soborze Watykańskim II ma miejsce w Kościele natężenie negatyznych zjawisk. Ks. Karol Stehlin FSSPX zwrócił uwagę, że Kościół, rezygnując z jasności doktrynalnej i tradycyjnej dyscypliny, nie tylko nie mógł stanowić skutecznej siły wobec rewolucji społecznych połowy XX wieku, ale stał się też ich ofiarą, a w niektórych aspektach – nawet sprzymierzeńcem. Jednocześnie kapłan prostował błędne a szeroko rozpowszechnione decyzje, że biskupi i kapłani jego zgromadzenia negują cały Sobór Watykański II. Dostrzegając jego negatywne konsekwencje domagają się przeformułowania jego dokumentów w zgodzie z Magisterium.

Uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania zarówno prelegentom, którzy wygłosili swoje referaty, jak i dyskutantom: red. Terlikowskiemu i ks. Karolowi Stehlinowi. Nie do przecenienia były także osobiste rozmowy z prelegentami podczas przerw. To, jak bardzo ważna dla wszystkich przybyłych do Muzeum Literatury jest tradycyjna, wolna od błędów doktryna Kościoła i poszanowanie dla liturgii świętej, można było wywnioskować nie tylko z rozmów. Z zaaranżowanego stoiska z książkami zniknęły błyskawicznie wszystkie pozycje, które poruszały problem Mszy trydenckiej i kryzysu w kościele. Dlatego z entuzjazmem została przyjeta wiadomość o końcu prac nad III tomem Wykładu Liturgii Kościoła Katolickiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się także magazyn Nova et Vetera, wydawany przez Centrum Kultury i Tradycji.

Patronat nad konferencją miał portal rebelya.pl i Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
Konferencja miała swoją kontynuację w formie biesiady, która odbywała się na barce na Wiśle. Z luźnych już rozmów dało się wysnuć jeden wniosek. Jest wielkie zapotrzebowanie wśród katolików zarówno na konferencje, jak ta w Muzeum Literatury, jak i na szeroka dyskusję o Soborze Watykańskim II i jego spuściźnie. Jednocześnie z sobotnich rozmów jasno wynika, że jest też miejsce i potrzeba pracy takiej organizacji, jaką jest Centrum Kultury i Tradycji. Po to, by tematy ważne, a rzadko poruszane wybrzmiały z większa siłą i mocą.

Źródło informacji: http://www.wieden1683.pl/

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Printfriendly


POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://rzymski-katolik.blogspot.com/p/polityka-prywatnosci.html
Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.
Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.