_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

piątek, 13 kwietnia 2012

Jak rodzi się schizma

W artykule pt. "Jak rodzi się schizma", który ukazał się we włoskiej edycji "L'Osservatore Romano" bawarski kard. Walter Brandmüller analizuje dwa dwudziestowieczne ruchu buntu w Kościele, ale z wyraźnymi odniesieniami do bieżących wydarzeń. Artykuł rozpoczyna się od opisania historii anty-rzymskiego ruchu "Los von Rom". Powstały w Austrii na przełomie XIX i XX wieku, "doprowadził do odejścia z Kościoła ok 100 000 austriackich katolików". Ruch ten - kontynuuje kardynał - "został reaktywowany w następstwie Soboru Watykańskiego II" "Podobne tendencje wydają się pojawiać od czasu do czasu nawet dzisiaj w niektórych ruchach nieposłuszeństwa względem papieża i biskupów". Kardynał odnosi się oczywiści do tego, co dzieje się w okolicach Wiednia w tzw. "Inicjatywie Księży" powstałej w 2006. Założyciel prał. Helmut Schuller - to do 1999 r. wikariusz generalny kard Christoph Schönborna w Wiedniu i były prezydent Caritas. Inicjatywa w wśród swoich celów ma zniesienia celibatu księży i demokratyzację Kościoła. Otwarte "wezwanie do nieposłuszeństwa" przeciw Rzymowi, próbuje rozszerzyć poza granice Austrii, tworząc międzynarodową sieć. Istnieją już podobne grupy księży w Niemczech, Francji, Słowacji, USA, Australii i w Irlandii. Ale wracając do artykułu kardynała Brandmüllera. W dalszej części autor analizuje historię schizmy, do której doszło w Czechach po pierwszej wojnie światowej. Tam ośrodkiem oporu przeciw Rzymowi był ruch "Jednota", którego głównym celem było "zniesienie obowiązkowego celibatu". Na czele tego ruchu stał Bohumil Zahradnik, "ksiądz i pisarz, który żył od roku 1908 w nielegalnym związku małżeńskim." Schizma doprowadziły do powstania 8 stycznia 1920 r. "Kościóła Czech". Ale co najważniejsze jak zauważa kardynał to postawa, jaką zajęła Stolica Apostolska, i papież Benedykt XV wobec buntu czeskiego duchowieństwa. Przyczyną buntu okazało się "nieodpowiednie wykształcenie teologiczne, duchowe i moralne duchowieństwa we wcześniejszych dekadach", która doprowadziło do"kryzysu, który wstrząsnął wiarą katolickiej aż do jej fundamentów ". Święte Officium uderzyło "bezpośrednio" poprzez ekskomuniki nałożone na nieposłusznych oraz poparcie biskupów występujących przeciwko buntownikom, a papież Benedykt XV zerwał wszelkie złudzenia co do możliwości rozluźnienia prawa celibatu. Dzięki stanowczej polityce Kościoła, schizma spotkała się z nikłym zainteresowaniem czeskich katolików i znana jest tylko historykom Kościoła. Autor konkludując pisze "Ten sposób działania Stolicy Apostolskiej, nie był zdeterminowany przez względy polityczne czy pragmatyczne, ale tylko ze względu na obronę prawdy wiary", okazał się "jedynie słusznym" i jedynym godnym naśladowania.

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Printfriendly


POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://rzymski-katolik.blogspot.com/p/polityka-prywatnosci.html
Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.
Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.