Pages

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

środa, 6 listopada 2013

prof. Jacek Bartyzel: Czy Kościół powinien ingerować w politykę?W dniu 26 października 2013 r. w Sali Czarnej Hotelu Tumskiego we Wrocławiu na spotkaniu Klubu "Polonia Christiana" swój wykład wygłosił prof. Jacek Bartyzel. Znany wykładowca akademicki i badacz myśli politycznej przedstawił pogłębione studium historyczne na temat relacji państwa z Kościołem.

Gość klubu "Polonia Christiana" nawiązał obszernie do idei chrześcijańskiego porządku oraz relacji jakie powinny panować pomiędzy władzą duchowną a władzą polityczną. Prof. Bartyzel Opisał również wszystkie historyczne wypaczenia godzące we właściwe rozumienie roli Kościoła w polityce. W szczególności skupił się na szczegółowej analizie genezy poglądów rewolucyjnych odmawiających Kościołowi prawa do ingerencji a nawet oceny postępowania władzy państwowej nawet wtedy gdy ta jawnie sprzeciwia się moralności lub zaczyna walczyć przeciwko prawdziwej wierze.

Wykład składał się z dwóch części. W pierwszej części Gość wrocławskiego spotkania pod patronatem „Polonia Christiana” przedstawił teoretyczny model relacji pomiędzy państwem a Kościołem. Wykładowca przedstawił ten model w oparciu o tradycyjną naukę Kościoła. Przedstawił kompetencje władzy duchownej i władzy politycznej oraz to jak czasami te kompetencje przenikają się wzajemnie.

W drugiej części prof. Jacek Bartyzel przedstawił powody dla których doszło do tak poważnego rozdźwięku w cywilizacji chrześcijańskiej pomiędzy stanem postulowanym w nauce Kościoła a rzeczywistością. Przedstawił dzieje wielu błędów, nadużyć a w szczególności konsekwentny proces, który doprowadził do tak poważnego kryzysu w relacjach między państwem a Kościołem. Przedstawił również jakże ważną, a obecnie błędnie rozumianą, koncepcję państwa świeckiego, które niewiele ma wspólnego z lansowanym obecnie modelem państwa neutralnego wyznaniowo, czyli po prostu państwa bezbożnego. W cywilizacji chrześcijańskiej, jak dowiódł Prelegent, nigdy nie ma i nie może być innego państwa niż świeckie, co znaczy po prostu doczesne. Takie państwo świeckie nie ma nic wspólnego z rugowaniem roli wiary i Kościoła ze sfery publicznej. Prelegent przedstawił również poglądy po stronie ludzi Kościoła stojące u podstaw faktycznego porzucenia idei państwa chrześcijańskiego, mimo iż nigdzie wprost idea ta nie została odrzucona.

Na zakończenie Gość Klubu „Polonia Christiana” przedstawił wnioski z historii relacji pomiędzy państwem a Kościołem.Źródło informacji: PIOTRSKARGA.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________