Pages

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

wtorek, 26 listopada 2013

Coś dla katolickich panien i niewiastMYŚLI MISYJNE DLA PANIEN

1) „O, jak piękny jest czysty rodzaj z jasnością!”
2) Wszystkie bogactwa ziemskie, wszystkie zaszczyty i godności niczym są w porównaniu z duszą czystą!
3) Jeżeli na świecie jest radość prawdziwa, to posiada ją dusza czysta.
4) Kto miłuje czystość, będzie miał przyjacielem Boga w tym i w przyszłym życiu.
5) Chcesz być czystą, bądź pokorną, bojąc się siebie, a ufając Bogu.
6) W pokusie wzywaj imion Jezusa i Marii, które mają moc przeciw piekłu.
7) Uczęszczaj często do spowiedzi, bo pokusa wyznana w spowiedzi, jest w części zwalczoną.
8) Wiedz, że Komunia św. to pokarm, który rodzi panny.
9) Odmawiaj co dzień trzy Zdrowaś do królowej panien, Marii.
10) W pokusie mów: „Bóg na mnie patrzy, a ja miałabym to uczynić?”
11) Prowadź życie umartwione, pracowite, nie przesadzaj w strojach, nie baw się zbyt długo.
12) Bądź stale czymś godziwym zajętą.
13) Wiedz, że ucieczka przed grzechem jest zwycięstwem.
14) Nie przestawaj z chłopcami sam na sam, nie pozwalaj na poufałości.
15) Wiedz, że taniec stał się grobem czystości dla niejednej panny.
16) Nie czytaj książek nieprzyzwoitych i bezbożnych.
17) Patrz na wielkie wzory świętych dziewic, które życie dały za cnotę czystości.

Modlitwa do Matki Bożej

Niepokalanie Poczęta Dziewico, Przenajświętsza Boża Rodzicielko, Królowo niebios i ziemi! Zwróć twoje miłosierne oczy ku nam i przychodź nam z pomocą w walce z mocami ciemności, byśmy jako dzieci twoje grzechu zawsze się strzegły, Twoje cnoty naśladowały i przez Ciebie do niebiańskiego Królestwa zdążały. Amen.

Modlitwa do św. Teresy od Dz. Jezus o anielską czystość


Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, która w krótkim swym życiu byłaś zwierciadłem anielskiej czystości, wielkiej miłości i wspaniałomyślnego zdania się na Boga, teraz, kiedy cieszysz się nagrodą Twych cnót, rzuć współczujące spojrzenie na mnie, która się Tobie zupełnie oddaję. Weź na siebie moje troski i wstaw się za mną do Niepokalanej Dziewicy, której byłaś kwiatem uprzywilejowanym, do Królowej Nieba, <>. Błagaj Ją, Ona tak potężna nad Sercem Jezusa, by uprosiła dla mnie łaskę, której tak gorąco pragnę, a z nią błogosławieństwo, które by wzmacniało mnie za życia, broniło w godzinę śmierci i zaprowadziło do błogosławionej wieczności. Amen.

Niepokalanym niech będzie moje serce, o Panie, bym nie została zawstydzona.

300 dni odpustu. (Św. Penit Ap. 10. X. 1934)

Za pozwoleniem Władzy Duchownej

MYŚLI MISYJNE DLA NIEWIAST

1) Kochaj męża miłością Bożą, choć nieraz nie zasługuje na to; kochaj, że Bóg tego żąda, że mu tę miłość ślubowałaś, że to twój obowiązek.
2) Uczyń dom miejscem świętym, a nie miejscem przekleństw.
3) Bądź dla męża aniołem i dobrocią serca przywiąż go do siebie i domu.
4) Miłość twoja musi być ofiarna, wszak małżeństwo to zakon krzyżowy.
5) Milczenie i łagodność żony, to broń, która zdobędzie najbardziej złego męża.
6) Bądź wierną mężowi, choć on niewierny; unikaj wszelkich niebezpiecznych okazyj.
7) Pogrzebana wierność – pogrzebane szczęście doczesne i wieczne, rany stąd powstałe już się nie zagoją.
8) W stanie małżeńskim obowiązuje czystość małżeńska.
9) Dusze pomordowanych działeczek przeklną cię na Sądzie.
10) Święta i katolicka matka, to najdroższy skarb, jaki ziemia posiada.
11) Święte matki świętych niebu dają.
12) Czy dziecko twe chlubą, czy przekleństwem będzie, od ciebie zależy.
13) W wychowaniu dziecka nikt cię nie zastąpi.
14) Zaniedbasz dziecko, wychowa je ulica i szatan.
15) Módl się za dziecko, wykorzeniaj wady od młodości, zaszczepiaj cnoty.
16) Przystępuj często do Komunii św., a z ręki twej niech nie wypada różaniec: stawaj często pod Krzyżem.

Modlitwa do Matki Bożej

Święta Mario, Niepokalana Dziewico i Matko Boża! Oddaję się wraz z moją rodziną szczególnej opiece Twojej. Mocno postanawiam nie czynić nic takiego, co by było Twojej czci przeciwne.

O Mario, wspomagaj mnie w wypełnianiu obowiązków moich, a szczególnie w wychowaniu dziatek.
Wspomagaj rodzinę moją w wszelkich potrzebach, ratuj nas w niebezpieczeństwach, pocieszaj w krzyżach i strapieniach, wyjednaj nam wszystkim zbawienie wieczne, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Mario. Amen.

O Mario, bez zmazy poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy.\

300 dni odpustu. Odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie, warunki zwykłe. (Św. Penit. Ap., 15. IV. 1932).

Modlitwa do Pana Jezusa

Panie mój, Jezu Chryste, Synu Boga żywego, rozprósz, proszę Cię pokornie, ciemności mej duszy i daj mi wiarę żywą, nadzieję niezachwianą i miłość żarliwą. Spraw, o Boże mój, bym Cię dobrze poznała i wszystko według Twego światła czyniła i zgodnie z Twą najświętszą wolą. Amen.

500 dni odpustu; odp. Zup. Raz na miesiąc za codzienne odmawianie, warunki zwykłe. (Św. Penit. Ap., 23. VII. 1936).

W ręce twoje Panie polecam ducha mego. (PS. 30,6).

500 dni odpustu; odp. zup. Pod zwykłymi warunkami, gdy się codziennie odmawia. (Św. Penit. Ap., 20. I. 1932)

Za pozwoleniem Władzy Duchownej

0 komentarze:

Prześlij komentarz
______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________