Pages

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

środa, 15 maja 2013

Sobór w Bazylei o prawdziwej reformie Kościoła

Papież Eugeniusz IV
z ojcami soborowymi
"Dom papieski i kuria rzymska powinny być czyste jak lustro, w którym wszyscy się przeglądają i na ich wzór postępują i żyją. Dlatego papież gruntownie naprawi i zniszczy wszystko, co mogłoby być splamione symonią, brudem konkubinatu, jednym słowem co mogłoby obrazić Boga albo zgorszyć ludzi. Papież zatroszczy się, aby urzędnicy nie pełnili niegodnie swych obowiązków, aby nikogo nie uciskali, ani niczego nie wymuszali pogróżkami lub niegodziwym postępowaniem, osoby zaś poddane ich władzy, aby nie cierpiały bezkarnych nadużyć z ich strony. Nikomu nie pozwoli na noszenie strojów i barw zakazanych na mocy świętych kanonów. W sprawach kościelnej uczciwości będzie przede wszystkim nauczać duchowieństwo rzymskie, które jest zasadniczo i bezpośrednio jemu poddane, upominając, że Bóg nie ma upodobania w przepychu i świetności szat, ale w pokorze, wiedzy, czystości umysłu, prostocie serca, skromności obyczajów i pięknie innych cnót, których posiadacz jest ceniony przez Boga i ludzi. Odnowi zwłaszcza kult Boży w kościołach rzymskich, aby był sprawowany – jak przystoi – z czcią i dyscypliną".

0 komentarze:

Prześlij komentarz______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________