Pages

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

czwartek, 2 maja 2013

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary o Bractwie św. Piusa X, teologii wyzwolenia i rozmowach katolicko-ewangelickich


Odnośnie FSSPX, zdaniem abpa Müllera zarówno Benedykt XVI jak i Franciszek z jednej strony „po ojcowsku wychodzą naprzeciw synom marnotrawnym”, ale z drugiej muszą jednocześnie „strzec jedności Kościoła i integralności objawionej wiary”. Dla Bractwa „nie ma innej drogi” niż „pełne przyjęcie Soboru Watykańskiego II oraz następujących po nim dokumentów Kościoła w stopniu, w jakim są one wiążące”. Według hierarchy „każdej próbie przezwyciężenia tendencji rozłamowych” powinny przyświecać „cierpliwość w obchodzeniu się oraz jasność w nauczaniu”.

0 komentarze:

Prześlij komentarz______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________