Pages

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

środa, 8 czerwca 2011

Nadejście Antychrysta. Proroctwo Św. Nila

Zdając sobie sprawę, że postać św. Nila jest prawie nieznana dla większej części wiernych Kościoła, poniżej prezentujemy krótką notkę biograficzną Świętego pochodzącą z Encyklopedii Katolickiej (wydanie z 1911 r. – w j. angielskim):

Święty Nil był jednym z uczniów i żarliwych obrońców Jana Chryzostoma. Był on żołnierzem pełniącym służbę na dworze cesarskim w Konstantynopolu; żonatym, miał dwóch synów. W czasie gdy św. Jan Chryzostom był patriarchą, przed swoim wygnaniem (w latach 398 – 403), Nil pobierał u niego nauki w zakresie studiów nad Pismem św. i uczynków pobożności.

Święty Nil pozostawił żonę i jednego syna i wraz z drugim synem Theodulosem, wybrał się na górę Synaj aby zostać mnichem. Biskup Eleusy wyświęcił ich obu do stanu duchownego. Matka i drugi syn również wybrali życie zakonne w Egipcie.

Przebywając w klasztorze na górze Synaj św. Nil stał się dobrze znaną osobistością w Kościele Wschodnim. Poprzez swoje pisma i korespondencje odegrał on ważną rolę w historii. Był znany jako teolog, nauczyciel Pisma św. i i pisarz ascetyczny, tak że ludzie wszystkich stanów, od cesarza począwszy a na niewolniku skończywszy, słali do niego listy z prośbami o radę.

Treścią jego licznych pism, włączając w to bogaty zbiór listów, były potępienia wszelkich występków, w tym szczególnie herezji i pogaństwa oraz nadużyć dyscypliny. Szeroko omawiał prawa i reguły ascetyzmu ze szczególnym uwzględnieniem maksym dotyczących życia zakonnego.

Nie obawiał się też napominać a nawet grozić ludziom na wysokich stanowiskach, opatom i biskupom, gubernatorom i senatorom, nawet samemu cesarzowi. Korespondował on z przywódcą Gotów Gainą, usiłując nawrócić go z Arianizmu. Energicznie potępił on prześladowanie św. Jana Chryzostoma przez cesarza Arkadiusza i jego dwór.

Świętego Nila trzeba zaliczyć do czołowych pisarzy ascetycznych piątego stulecia. Jego święto jest obchodzone 12 listopada w bizantyjskim kalendarzu; w tym samym dniu jest też czczony w Martyrologium Rzymskim. Święty Nil prawdopodobnie umarł ok. roku 430, gdyż brak jest dowodów na jego działalność po tej dacie.

TREŚĆ PROROCTWA

Ludzie po 1900 roku, w połowie XX stulecia, zmienią się nie do poznania. Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i bezprawie będzie rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu. Ludzie ci będą okrutni i podobni do dzikich zwierząt z powodu pokus Antychrysta.

Nie będzie żądnego szacunku dla rodziców i starszych ludzi, miłość będzie gasnąć, a katoliccy duchowni, biskupi i księża, będą stawać się próżnymi ludźmi, zupełnie nie odróżniającymi prawdy od fałszu.

W tym czasie zmieni się moralność i tradycje chrześcijan i Kościoła. Ludzie porzucą skromność, i zapanuje rozwiązłość. Kłamstwo i chciwość przybierze wielkie rozmiary, a biada tym co gromadzą skarby. Żądza, cudzołóstwo, homoseksualizm, tajemne niegodziwości i zbrodnia zapanują w społeczności.

W tym czasie który nadejdzie, z powodu ogromu tych wielkich zbrodni i rozwiązłości, ludzie zostaną pozbawieni łaski Ducha Świętego, jaką otrzymali na Chrzcie świętym, a także wyrzutów sumienia.

Domy Boże będą pozbawione bogobojnych i pobożnych duszpasterzy, i biada chrześcijanom jacy pozostaną na świecie w tym czasie. Wielu zupełnie straci Wiarę, ponieważ nie znajdą nikogo, kto by im pokazał światło prawdziwej wiedzy.

Wtedy to będą się oni separować od świata w święte „okopy” w poszukiwaniu ulgi w ich duchowych cierpieniach, ale wszędzie będą napotykać przeszkody i ograniczenia.

I wszystko to będzie wynikać z faktu, że Antychryst będzie chciał być panem ponad wszystkim i stanie się władcą całego świata, i będzie czynić „cuda” i znaki kłamliwe. Udzieli też nieszczęśliwemu człowiekowi zdeprawowanej inteligencji tak, że odkryje on sposób w jaki jeden człowiek będzie mógł prowadzić rozmowę z innym z jednego końca ziemi do drugiego. W tym czasie ludzie będą latać jak ptaki i docierać do dna morskiego jak ryby. I kiedy dokonają tego wszystkiego, ci nieszczęśliwi ludzie będą wieść życie w wygodach nie wiedząc, biedne dusze, że jest to oszustwo Antychrysta. I co jest świętokradztwem – Antychryst tak napełni naukę próżnością, że zboczy ona z prawdziwej drogi i spowoduje, że ludzie stracą wiarę w istnienie Boga i w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej.

Wtedy to dobry Bóg zobaczy upadek ludzkiego rodu i skróci te dni przez wzgląd na tych niewielu, którzy będą zbawieni, ponieważ nieprzyjaciel stara się wprowadzić w błąd (jeżeli to możliwe) nawet i wybranych (1)… Wtedy to miecz kary nagle się ukarze i zgładzi bezbożnika(2) i jego pachołków (3).

Przypisy: 1) por. Mt 24, 24.; 2) tj. Antychrysta; 3) por. 2 Tes 2, 8.

tł. Mirek S.

Tekst pochodzi z letniego wydania pisma „THE FATIMA CRUSADER” (1996),

ukazał się w „Szczerbcu” nr 8-10 (118-120) z 2001 r.

Źródło informacji: NACJONALISTA.PL

5 komentarze:

Anonimowy pisze...

Yyy a nie jest tak że nikt nie zna daty końca świata " tylko Mój Ojciec Który jest w Niebie"?

Anonimowy pisze...

"A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. (Mt 24, 32-33)

Anonimowy pisze...

ale on tu nie podaje daty końca światy i nic nie mówi jakoby miał ją znać.. mówi tylko, że stanie się to po tym, po tym i po tym, ale tak naprawdę nie wiadomo kiedy... w Apokalipsie św. Jana też są przecież proroctwa i jest powiedziane co nastąpi przed końcem świata

Tereze Avila pisze...

A jeżeli już o mało w Polsce znanych proroctwach to może i to, które właśnie dotyczy OBECNEGO CZASU, podane na łożu śmierci, przez umierającego św. Franciszka z Asyżu:

"” Kiedy zwołał braci na krótko przed śmiercią , ostrzegł ich przed przyszłymi nieszczęściami , mówiąc” :
” Działajcie odważnie, bracia, bądźcie silni i pokładajcie nadzieję w Panu.
Czasy wielkich prób i wielkiego ucisku nastaną wkrótce, w których obfitować będą dezorientacja i zagrożenia natury świeckiej i duchowej, gdzie miłość wielu oziębnie i niegodziwość złych przekroczy wszelki wymiar.

Moc demonów zostanie uwolniona w większym stopniu niż zwykle, nieskazitelna czystość naszego i reszty zakonòw zostanie tak bardzo oszpecona , że tylko bardzo niewielu wśród chrześcijan prawdziwemu papieżowi i kościołowi rzymskiemu ze szczerego serca i miłości doskonałej będzie posłusznych.

Ktoś, kto nie zostanie wybrany według prawa kanonicznego , w szczytowym momencie ucisku zostanie wyniesiony do godności papieża , starał się on będzie w wyrafinowany sposób zaszczepić w wielu śmiertelną truciznę swojego błędu.

Wtedy kłopoty zwielokrotnią się , nasz zakon zostanie podzielony, wiele z pozostałych zakonòw rozpadnie się całkowicie , ponieważ nie sprzeciwią się one błędowi, lecz go poprą.

Będzie tak wiele opinii i podziałòw wśród ludzi , między zakonnikami
i duchownymi, że jeśli te dni według słòw ewangelii nie zostałyby skròcone, to nawet wybrani ( jeśli to by było możliwe ), zostaliby wprowadzeni w błąd,
jeśliby nie zostaliby prowadzeni przez tak potężną burzę przez niezmierzoną łaskę Boga.

Nasza reguła i sposób życia będą przez niektórych w najostrzejszy sposób zwalczane.
Niezliczone pokusy przyjdą niespodziewanie.
Ci zaś, kòrzy przejdą próbę, otrzymają koronę życia.
Ale ci, którzy z żarliwym duchem z miłości i gorliwości dla prawdy pobożności trzymać się będą, będą cierpieć prześladowania jako nieposłuszni i schizmatycy i niesprawiedliwości doświadczą.

Ponieważ ich prześladowcy prowadzeni przez złe duchy , będą twierdzić, że był to akt wielkiego posłuszeństwa wobec Boga, aby zabić tego rodzaju zepsutych ludzi i usunąć ich z powierzchni ziemi.

Pan stanie się jednak ucieczką uciśnionych, i uratuje tych, którzy nadzieję w Nim pokładali.

I by stać się podobnymi do swojego przywódcy, będą działać pewnie i poprzez śmierć uzyskają życie wieczne , zdecydują się bardziej słuchać Boga niż ludzi , i nie będą bać się w żaden sposób śmierci , bo nie zgodzą się na kłamstwa i zdradę.

Prawda zostanie przez niektórych kaznodziei przemilczana , przez innych zostanie zdeptana i odrzucona.
Święty sposób życia zostanie wyśmiany przez tych, którzy ( na zewnątrz ) się do niego przyznają, dlatego Pan , Jezus Chrystus ,nie wyśle ​​im żadnego godnego pasterza , ale niszczyciela.”
Za : http://dzieckonmp.wordpress.com/2013/10/26/przepowiednia-swietego-franciszka-z-asyzu/

Anonimowy pisze...

W V w św Nil pisał o katolickich duchownych?

Prześlij komentarz
______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________