_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

poniedziałek, 25 lutego 2013

Z księgarskiej półki c.d.

Marcin Karas

Z DZIEJÓW KOŚCIOŁA

Ciągłość i zmiana w Kościele rzymskokatolickim w XIX i XX wiekuWydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2008
ISBN: 978-83-7300-985-1
Format: 165x240 , ss. 336, oprawa: miękka, cena 27,99 zł
do nabycia w księgarni internetowej empik.com

W refleksji historyków filozofii, religii i idei, badających problemy doktrynalnej ciągłości i przemian w dziejach Kościoła Rzymskiego w XIX i XX wieku rzadko podejmowane są próby ogólnego spojrzenia na całą tę epokę. Spojrzenie to powinno być z jednej strony solidnie udokumentowane materiałami źródłowymi i mocno zakorzenione w przemianach współczesnego świata. Z drugiej strony nie sposób pozostać przy opisie zjawisk. Konieczna jest refleksja nad tym ogromnym obszarem współczesnych dziejów Kościoła. Refleksja taka ma na celu, aby wśród niezliczonych dokumentów i faktów historycznych tego okresu znaleźć najbardziej charakterystyczne i decydujące o ciągłości i o zmianach, które dają orientację w doktrynie, praktyce i sytuacji społecznej rzymskiego katolicyzmu obecnej doby. Właśnie te dwa określenia, a mianowicie: ciągłość i zmiana stanowią o najogólniejszym obrazie, jaki można przedstawić na temat tych kwestii. Niektóre bowiem aspekty w nauczaniu Kościoła stały się przedmiotem daleko idących, często zaskakujących, reinterpretacji i zmian w drugiej połowie XX wieku, gdy inne pozostawały, bądź pozostają trwałe.

Spis treści:

Wprowadzenie
I. Historia ruchu integrystycznego
1. Przemiany w Kościele w drugiej połowie XX w.
2. Historia Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X
3. Inne ugrupowania tradycjonalistyczne
4. Stosunek tradycjonalistów do soborowych i posoborowych reform w Kościele

II. Doktryna tradycjonalistyczna
1. Nauka o Bogu. Trójca Święta. Odkupienie: Jezus Chrystus
2. Stworzenie świata, aniołowie, człowiek
3. Objawienie, Pismo Święte, Tradycja
4. Mariologia -- nauka o Najświętszej Maryi Pannie
5. Eklezjologia -- koncepcja Kościoła. Urząd papieski
6. Łaska, sakramenty, rzeczy ostateczne, święci
7. Koncepcja wzajemnych relacji Kościoła i państwa

III. Liturgia
1. Układ i wystrój kościoła
2. Obrzędy mszy św. w rycie św. Piusa V
3. Nabożeństwa: Oficjum (Brewiarz), nabożeństwo czterdziestogodzinne, nabożeństwa maryjne, godzinki i litanie, różaniec, procesje, droga krzyżowa
4. Rok kościelny

IV. Działalność oświatowa i religijna
1. Szkoły podstawowe, szkolnictwo średnie i wyższe
2. Seminaria duchowne w Europie i na świecie
3. Apostolat: dystrykty, przeoraty, kaplice
4. Misje Bractwa św. Piusa X: Ameryka Łacińska, Japonia, Gabon
5. Tradycyjne zgromadzenia zakonne i klasztory
6. Tradycjonalistyczne rodziny katolickie, zwyczaje religijne
7. Wydawnictwa: publikacje książkowe i czasopisma religijne

V. Dokumenty
Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej w sprawie integryzmu
1. Kongregacja Kultu Bożego, List Quattuor abhinc annos, (3 października 1984)
2. Jan Paweł II, List Apostolski Ecclesia Dei, wydany z własnej inicjatywy, (2 lipca 1988)
Bractwo Kapłańskie św. Piotra
1. Protokół z dnia 5 maja 1988 r. (fragment: cz. 1 -- deklaracja doktrynalna)
Zgromadzenie Kapłańskie św. Jana Marii Vianneya, Campos w Brazylii
1. Deklaracja z Campos (Wielkanoc 1982)
2. Deklaracja bpa Licinio Rangela, bpa tytularnego Zarna, Administratora Apostolskiego personalnej administratury apostolskiej "Świętego Jana Marii Vianneya" (styczeń 2002)
Bractwo Kapłańskie św. Piusa X
1. Oświadczenie abpa Marcela Lefebvre'a (21 listopada 1974)
2. List otwarty abpa Lefebvre'a i bpa de Castro Mayera do papieża Jana Pawła II (21 listopada 1983)
3. Wyznanie wiary bpa Antonio de Castro Mayera (30 czerwca 1988)
4. Wyznanie wiary bpa Salvadora Lazo (24 maja 1998)
Sedewakantyzm
1. Deklaracja apba Pierre'a M. Ngô-dinh Thuc (25 lutego 1982)
2. Stanowisko teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej CMRI (1 lipca 1997)
VI. Wybrana bibliografia
Indeks

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Printfriendly


POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://rzymski-katolik.blogspot.com/p/polityka-prywatnosci.html
Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.
Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.