_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

środa, 20 lutego 2013

Pomoce katechetyczne dla tradsów cz. 4SAKRAMENTY INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Chrzest + Bierzmowanie + Komunia Święta

_______________

Jezus Chrystus daje nam życie nadprzyrodzone


C H R Z E S T


Co to jest Chrzest?

Chrzest jest to Sakrament, który gładzi grzech pierworodny i daje łaskę uświęcającą, a więc życie nadprzyrodzone. Przez Chrzest stajemy się chrześcijanami to jest uczniami Pana Jezusa, dziećmi Boga i członkami Kościoła.

Czy chrzest gładzi też grzechy, które człowiek popełnił, gdy już nauczył się używać rozumu?

Tak, Chrzest gładzi grzechy popełnione, gdy człowiek nauczył się używać rozumu, pod warunkiem, że człowiek za nie żałuje. Chrzest gładzi również kary za te grzechy.

Czy w razie, gdyby ktoś nie mógł był ochrzczony, Chrzest może być czymś zastąpiony?

Tak, jeśli przyjęcie Chrztu jest niemożliwe, Chrzest może być zastąpiony przez męczeństwo, nazywamy to Chrztem krwi, lub doskonałe umiłowanie Boga, co nazywamy Chrztem pragnienia.

Czy rodzice są obowiązani dać ochrzcić dziecko w możliwie najkrótszym czasie po jego urodzeniu?

Tak, rodzice są zobowiązani dać ochrzcić swe dziecko w możliwie najkrótszym czasie po jego urodzeniu.

Kto zwykle udziela Chrztu?

Zwykle udzielają Chrztu kapłani, lecz w razie niebezpieczeństwa każdy człowiek może i powinien udzielić Chrztu.

Jak udziela się Chrztu św.?

Aby ochrzcić człowieka należy:
 1. mieć intencję udzielenia Chrztu,
 2. trzy razy w kształcie krzyża polać wodą czoło człowieka, którego chrzcimy,
 3. wymówić w tym samym czasie: "N., ja ciebie chrzczę w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +".
Dlaczego chrześniakowi daje się ojca chrzestnego i chrzestną matkę?

Chrześniakowi daje się rodziców chrzestnych, aby oni w imieniu chrześniaka złożyli przyrzeczenie i czuwali nad jego chrześcijańskim wychowaniem. 

Do czego zobowiązuje się ten, który przyjmuje Chrzest?

Człowiek przyjmujący Chrzest zobowiązuje się wierzyć w Jezusa Chrystusa, zachowywać Jego przykazania oraz wyrzec się szatana i grzechów.

Dlaczego Kościół św. daje chrześniakowi imię któregoś ze świętych?

Kościół św. daje imię świętego ochrzczonemu, aby posiadał on orędownika w niebie i zarazem wzór do naśladowania na ziemi.Jezus Chrystus wzmacnia nasze życie nadprzyrodzoneB I E R Z M O W A N I ECo to jest Bierzmowanie?


Bierzmowanie jet to Sakrament, za pomocą którego otrzymujemy Ducha Świętego wraz z Jego przeobfitymi darami, byśmy stali się doskonałymi chrześcijanami, świadkami i apostołami Chrystusa Pana.

UWAGA. - Człowiek ochrzczony już ma życie nadprzyrodzone, lecz podobnie jak wzmacnia i rozwija się nasze przyrodzone życie, tak i nasze życie nadprzyrodzone ma się rozwijać i wzmacniać. Sprawia to Duch Święty przez Sakrament Bierzmowania przynosząc nadto do duszy człowieka swe przeobfite dary.
Jakie są te dary Ducha Świętego?

Dary Ducha Świętego są następujące: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, dar męstwa, dar pobożności i dar bojaźni Bożej

UWAGA. - Dary te są nadprzyrodzone uzdolnienia, wlane w duszę przez Ducha Świętego, aby bierzmowany mógł lepiej poznać obowiązki swoje (mądrość, rozum, wiedza i rada) i aby był bardziej gorliwy w wykonywaniu swych obowiązków (męstwo, pobożność i bojaźń Boża).
Czy Sakrament Bierzmowania jest konieczny do zbawienia?

Nie, Sakrament Bierzmowania nie jest konieczny do zbawienia, lecz człowiek, który mając sposobność przyjęcia tego Sakramentu zaniedbuje tego, naraża się lekkomyślnie na utratę wielu łask.


Jak należy przygotować się do godnego przyjęcia Sakramentu Bierzmowania?


By godnie przyjąć Sakrament Bierzmowania, trzeba być w stanie łaski uświęcającej i znać główne zasady Wiary świętej.


Kto zwykle udziela Sakramentu Bierzmowania?


Sakrament Bierzmowania udziela zwykle biskup


W jaki sposób biskup udziela Bierzmowania?


Biskup udzielając Bierzmowania wkłada ręce na tych, którzy mają być bierzmowani i krzyżmem św. czyni na ich czole znak krzyża św.

UWAGA. - Namaszczając krzyżmem św. biskup równocześnie mówi: "Znaczę cię znakiem krzyża i bierzmuje cię krzyżem zbawienia w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Biskup namaszcza czoło w formie krzyża, by bierzmowany nie wstydził się nigdy znaku krzyża Chrystusowego. Po namaszczeniu biskup dotyka policzka bierzmowanego i mówi: "Pokój z tobą" Ojciec od bierzmowania - dla chłopców, a matka od bierzmowania - dla dziewcząt kładzie prawą rękę (bez rękawiczki) na prawym ramieniu bierzmowanego (-nej). Są oni świadkami postanowienia, które bierzmowani czynią, iż będą prowadzić życie godne chrześcijanina.
 Co to jest krzyżmo św.?

Krzyżmo św. składa się z oliwy i balsamu, poświęconych przez biskupa w Wielki Czwartek.

UWAGA. - Oliwa oznacza łagodność i działanie łaski, balsam oznacza cnoty, którymi powinien (-na) odznaczać się bierzmowany (-a)

K O M U N I A   Ś W I Ę T A 


Co oznaczają słowa "przystępować do Komunii św"?

Słowa "przystępować do Komunii św." oznaczają: przyjmować Pana Jezusa w Eucharystii.
UWAGA: - Pan Jezus powiedział: "Bo Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa moje Ciało i pije moją Krew, we Mnie mieszka a Ja w nim" (Jan 6, 53-57)
Kiedy jesteśmy obowiązani przystępować do Komunii św.?

Jesteśmy obowiązani przystępować do Komunii św. co roku w czasie wielkanocnym oraz w razie ciężkiej choroby.
UWAGA: - Komunia św. udzielana chorym w niebezpieczeństwie śmierci nazywa się Wiatykiem, bo jest pokarmem na daleką drogę z życia doczesnego do wiecznego. Jeżeli spotkacie kapłana idącego lub jadącego z Panem Jezusem do chorego, oddajcie cześć przechodzącemu Jezusowi zdejmując nakrycie głowy lub przyklękając i mówiąc: "Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 
Czy jest rzeczą wskazaną często przystępować do Komunii św.?

Tak, jest rzeczą bardzo wskazaną, aby do Komunii św. przystępować jak najczęściej, nawet codziennie, pod warunkiem jednak, że przyjmujemy ją należycie przygotowani.

Od którego roku życia dzieci są obowiązane przystępować do Komunii św?

Dzieci są obowiązane przystąpić do Komunii św. wtedy, gdy zaczynają używać rozumu, i gdy zostały dostatecznie przygotowane.

Jakie skutki wywiera w nas Komunia św.?

Komunia św.:
 1. jednoczy nas z Panem Jezusem,
 2. pomnaża w nas życie łaski,
 3. osłabia w nas złe skłonności
 4. stanowi zadatek życia wiecznego.
Jak trzeba przygotować się, aby godnie przyjąć Komunię św.?

Aby godnie przyjąć Komunię św., trzeba:
 1. być w stanie łaski uświęcającej,
 2. mieć dobrą intencję.
 3. zachować post eucharystyczny.
UWAGA. - Posiadać dobrą intencję, to znaczy przystępować do Komunii św. w tym celu, aby podobać się Bogu i stawać się coraz lepszym. Nigdy nie powinniśmy przystępować do Stołu Pańskiego tylko dlatego, że inni przystępują lub z przyzwyczajenia, aby tylko zachować zwyczaj.
Jakie grzech popełniłby ten, kto w stanie grzechu śmiertelnego przystąpiłby do Komunii św.?

Gdyby ktoś w stanie grzechu śmiertelnego przystąpił do Komunii św., popełniłby świętokradztwo, gdyż nie uszanowałby Pana Jezusa.

Czy można czasem przyjmować Komunię św. bez zachowania postu eucharystycznego?

Tak, wolno niekiedy przyjmować Komunię św. bez zachowania postu eucharystycznego, mianowicie:
 1. w razie niebezpiecznej choroby,
 2. w niebezpieczeństwie utraty życia,
 3. gdy trzeba zapobiec zniewadze Najświętszego Sakramentu.
Co należy czynić przed Komunią św.?

Przed Komunią św. powinienem zwrócić się do Pana Jezusa wzbudzając w sobie akty wiary, żalu, miłości i pragnienia.

Co należy czynić po przyjęciu Komunii św.?

Po przyjęciu Komunii św. powinienem uwielbić Pana Jezusa, podziękować Mu, prosić Go o łaski i przyrzec Mu żyć bardziej po chrześcijańsku.


_____________

Katechizm Katolicki Dziecka Polskiego, Wydawnictwo VERITAS, Londyn 1963

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Printfriendly


POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://rzymski-katolik.blogspot.com/p/polityka-prywatnosci.html
Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.
Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.