Pages

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

niedziela, 18 października 2015

Z księgarskiej półki: Nazarejczyk


Eugenio Zoli

NAZAREJCZYKInstytut Globalizacji, Warszawa 2015
ISBN: 978-8376730-44-8
Format: 145X205 mm,  ss. 352, op. miękka, cena 42,00 zł
Do nabycia w księgarni internetowej Instytutu globalizacji

Eugenio Zolli jeszcze jako rabin, dowodził, że Jezus Chrystus jest oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem. Pisze o tym w swojej najważniejszej książce pt. „Nazarejczyk”

To pierwsze wydanie głośnej książki profesora, wybitnego egzegety oraz naczelnego rabina, wpierw Triestu, a potem Rzymu. Eugenio Zolli był postacią niezwykłą. Erudytą wykształconym we Florencji, wykładającym w Padwie. Duchownym, a przede wszystkim wrażliwym człowiekiem, który wspólnie z Papieżem Piusem XII ratował społeczność Żydowską przez Holocaustem.

„Nazarejczyk” to najważniejsze dzieło Zollego, dotychczas niemal nieznane w Polsce. Badając teksty źródłowe autor dochodzi do wniosku, że w Chrystusie wypełniają się starotestamentowe proroctwa Izraela.

„Naszym zdaniem – chcąc lub nie chcąc uniknąć dyskusji na temat własnej genealogii – Chrystus potwierdza w tym miejscu, i to w sposób jednoznaczny, boskość Mesjasza. Jeśli w Psalmie, dziele natchnionym przez Ducha Świętego, mówi się: ‘Pan powiedział do mojego Pana’, i egzegeza rabinistyczna tegoż Psalmu posiada charakter mesjański, to nie ma wątpliwości, iż Pan uznaje Mesjasza za równego sobie. Chrystus jest Mesjaszem i Mesjasz jest Bogiem: czyli, CHRYSTUS JEST BOGIEM. Również tekst Łk 10, 16 (‘Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał’) inspirowany jest koncepcją, iż Posłaniec jest równy Temu, który Go wysyła” – pisze Zolli w rozdziale pt. „Boska natura Chrystusa”.

– Fascynująca jest osobowość autora. Kilka lat po napisaniu „Nazarejczyka” podczas święta Yom Kippur ma objawienie, w której Jezus woła go, aby poszedł za Nim. Wkrótce przechodzi na katolicyzm wraz z całą rodziną – tłumaczy dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Jego nawrócenie wywołało skandal i ostracyzm ze strony społeczności żydowskiej we Włoszech. Do końca życia pracował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie – dodaje.

Dzieło przetłumaczył ks. prof. Artur Jerzy Katolo – wybitny tłumacz, Wieloletni profesor Pontificia Facolta' Teologica dell'Italia Meridionale – ISSR i ITCS w Rende (prov. Cosenza) – kierownik katedry filozofii i teologii moralnej. Od 2012 r. professore emerito (zasłużony profesor) tejże uczelni. „To najważniejsze tłumaczenie mojego życia” – przyznaje prof. Katolo.

Wydanie doszło do skutku dzięki współpracy Instytutu Globalizacji z włoskim wydawnictwem Edizioni San Paolo. Książka jest dostępna w księgarniach od połowy października. Część zysków z jej sprzedaży będzie przeznaczona na cele charytatywne m.in. na organizację pobytu wspólnot podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie.

Patronat medialny nad wydawnictwem objęły m.in. Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, Katolickie Radio Zamość, Fronda.pl., Profeto.pl., Duchowy.pl oraz magazyny „Miłujcie się!”, „Polonia Christiana”, „Egzorcysta”.

0 komentarze:

Prześlij komentarz______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________