Pages

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

środa, 14 sierpnia 2013

Bp Schneider: trzeba wyjaśnić dokumenty Vaticanum II


„Błędna interpretacja dokumentów soboru jest przyczyną kryzysu wiary we współczesnym Kościele. Prawdę katolicką należy chronić i przekazywać dalej” – zauważył biskup pomocniczy Astany ks. Athanasius Schneider ORC.

Zdaniem biskupa Atanazego Schneidera największym błędem, który można popełnić w odniesieniu do II Soboru Watykańskiego, jest zastosowanie hermeneutyki zerwania zamiast hermeneutyki ciągłości. Ojcowie soboru nie mieli zamiaru zrywać z przeszłością. - Zamiar papieża Jana XXIII był inny. Sobór nie miał intencji ogłoszenia jakiejś nowej doktryny, tylko głębiej wyjaśnić zasady wiary , a nawet chronić prawdę katolicką. To jest klucz do interpretacji Soboru. Głos Magisterium! Nie interpretacje teologów, nawet nie opinie biskupów, ale najwyższe Magisterium – powiedział. Biskup przypomniał również słynne przemówienie Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej z 22 XII 2005 r., kiedy to papież mówił o dwóch przeciwstawnych hermeneutykach w odniesieniu do ostatniego soboru.

Zauważył również, że choć „większość tekstów soboru jest bardzo bogata i tradycyjna”, to jednak pojawiają się w nich niekiedy „kontrowersyjne i niejasne” stwierdzenia, które wymagają jasnej interpretacji. Zasugerował, że wyjaśnienie tych fragmentów powinno pochodzić bezpośrednio od papieża. Jako przykład podał ingerencję Pawła VI w konstytucję soborową „Lumen Gentium”, do której dodał „Nota praevia”, wyjaśniającą zależności między prymatem papieża a kolegialnością biskupów.

Jeśli chodzi o ekumenizm, biskup Schneider skrytykował ton dokumentu „Unitatis Redintegratio”. Padają w nim stwierdzenia, że Bóg może użyć niekatolickich wspólnot jako środków zbawienia. Biskup Schneider powiedział m.in. o dokumencie: -Może on być interpretowany w niewłaściwy sposób, podobnie jak anglikańska teoria, według której istnieje kilka gałęzi chrześcijaństwa, które mają wszystkie środki do zbawienia. W związku z tym musimy wyjaśnić tę wypowiedź. Musimy powiedzieć, że być może Bóg użyje innych chrześcijan, ale indywidualnie, z racji ich chrztu - powiedział.

Biskup Atanazy Schneider urodził się w 1961 r. w Kirgiskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w 1973 r. jego rodzina powróciła do Niemiec. Wstąpił do kanoników regularnych Świętego Krzyża w Coimbrze, w 1990 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 2006 r. otrzymał sakrę biskupią. Od 2011 r. jest biskupem pomocniczym archidiecezji Astana w Kazachstanie. Regularnie celebruje Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jest autorem książki „Dominus est” poświęconej tradycyjnej postawie przyjmowania Komunii św. W 2010 r. w trakcie konferencji teologicznej w Rzymie zaproponował utworzenie nowego syllabusa błędów w zakresie interpretacji dokumentów II Soboru Watykańskiego.

Opracowano na podstawie:Kajetan Rajski

Źródło informacji: POLONIA CHRISTIANA

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

kryz wiary
regiony biedne i niewykształcone są bardziej katolickiej

2) skandale pedofilskie, krycie ks pedofile pokazują obłudę KK

Prześlij komentarz______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________