Pages

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

wtorek, 17 maja 2016

Z księgarskiej półki: Michał Krajski, Tradycja zanegowana


Dietrich von Hildenbrand już w 1973 r., a więc osiem lat po Soborze Watykańskim II, aby opisać sytuację, w jakiej znalazł się Kościół posłużył się biblijnym obrazem spustoszonej winnicy. Nie była to z jego strony przesada. Takie zjawiska, jak wielki odpływ wiernych z Kościoła, masowe porzucanie kapłaństwa, upadek liturgii, kryzys misyjności usprawiedliwiały użycie tej metafory. Zjawiska te miały miejsce po soborze i z pewnością były z nim związane, chociaż kryzys w Kościele narodził się wcześniej. Sobór miał być odpowiedzią na kryzys, a jedynie go przyspieszył i pogłębił.

(…)

Książka ta ma na celu ukazanie, w jaki sposób Tradycja jest negowana w Kościele, we wszystkich jego obszarach. Wskazują na to zmiany: w Kurii Rzymskiej, w liturgii, w podejściu do przyjmowania Komunii Świętej, w nauczaniu o bojaźni Bożej i teologii radości, w dyscyplinie pokutnej i podejściu do ascezy, w traktowaniu tzw. charyzmatyzmu i modlitw opartych na technikach zaczerpniętych z religii Dalekiego Wschodu, w rozmywaniu prawdy na temat kapłaństwa, w podejściu do społecznego panowania Chrystusa Króla czy w nauczaniu o rodzinie.

Chciałbym jednak podkreślić, że moim najważniejszym celem nie było krytykowanie, ale ukazanie piękna Tradycji katolickiej i w ten sposób prawdziwego oblicza Kościoła. Wszędzie tam, gdzie krytykuję posoborowe zmiany ukazuję także wspaniałość tradycyjnej nauki. Studia nad myślą św. Tomasza z Akwinu uświadomiły mi bowiem, że Kościół kierował się przez wieki wielką mądrością i realizmem. Ze swojego skarbca wydobywał "rzeczy nowe i stare" (Mt 13, 52), ale zawsze były to jego największe skarby. Święta Matka Kościół okazywała wyrozumiałość, ale i surowość, kiedy było trzeba. Oceniała realistycznie kondycję swoich dzieci i kierowała się mądrą pedagogiką. Celem tej pedagogiki było doprowadzenie ludzi do zbawienia. Wszystko, co czyniono w Kościele miało być zgodne z jej wskazaniami. (ze Wstępu Autora)

Spis treści
 • Rozdział I - Dlaczego potrzebna nam inkwizycja? – o zmianach w Kurii Rzymskiej i prawie kanonicznym
 • Rozdział II - Czy łatwiej jest uczestniczyć we Mszy Świętej trydenckiej? – o zmianach liturgicznych
 • Rozdział III - Czy Chrystus jest wciąż naszym Panem? – o nowym podejściu do przyjmowania Komunii Świętej
 • Rozdział IV - Czy chrześcijanin zawsze musi być radosny? – o posoborowej teologii radości
 • Rozdział V - Czy można bać się Boga? – o współczesnym podejściu do bojaźni Bożej
 • Rozdział VI - Dość biczowania! – o współczesnym ograniczeniu pokuty i postu
 • Rozdział VII - Czym jest małżeństwo? – o zmianie tradycyjnej nauki katolickiej na temat rodziny
 • Rozdział VIII - Czy Chrystus wciąż jest naszym Królem? – o zmianach w społecznym nauczaniu Kościoła
 • Rozdział IX - Czy chrześcijanin może być buddystą? – o łączeniu modlitwy katolickiej z technikami wschodnimi
 • Rozdział X - Po co nam modlitwa językami? – o charyzmatach i charyzmatyzmie
 • Rozdział XI - Czy wszyscy jesteśmy kapłanami? – o rozmyciu prawdy o kapłaństwie
**********

Michał Krajski

TRADYCJA ZANEGOWANA

format a5, ss 280. op. miękka, cena 27,90 zł

0 komentarze:

Prześlij komentarz
______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________