Pages

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

czwartek, 13 sierpnia 2015

Z księgarskiej półki: Corpus Christi. Komunia Święta i odnowa Kościoła


bp Atanazy Schneider

CORPUS CHRISTI

Komunia Święta i odnowa Kościoła

Layout 1

Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015
ISBN: 978-83-7257-742-9
Format: 120x180,  ss. 120, op. miękka, cena 13,90 zł
Do nabycia w księgarni internetowej LIBRI SELECTI

Wcielenie Boga osiąga szczyt samoupokorzenia i samoogołocenia w misterium Eucharystii. W tym sakramencie tajemnica „Boga z nami” objawia się w sposób niezrównany, niosąc ze sobą wszelkie skutki niezmierzonej miłości Boga.

Chrystus jest nie tylko „Bogiem z nami”. On jest Bogiem, który w małej konsekrowanej Hostii wydał się całkowicie w ręce ludzi, rezygnując z jakiejkolwiek ochrony. Jezus Eucharystyczny obecny w konsekrowanej Hostii jest rzeczywiście najuboższym i najbardziej bezbronnym w Kościele, i takim jest przede wszystkim podczas rozdawania Komunii świętej.

W czasie rozdawania Komunii świętej zauważa się w naszych czasach zjawisko zadziwiającego braku wrażliwości i troski, gdy chodzi o wszelkie wymogi praktyczne, jakie winny być spełnione z racji rzeczywistej i substancjalnej obecności Boga wcielonego w małej konsekrowanej Hostii. Konieczne zewnętrzne akty adoracji, poszanowania świętości i troski w odniesieniu do konsekrowanej Hostii są często zredukowane do minimum. Minimalizm zewnętrznych gestów adoracji wobec konsekrowanej Hostii prowadzi z czasem do ograniczenia wiary we Wcielenie i w Transsubstancjację, zawężonej tylko do zakresu teoretycznego.

Eucharystia jest prawdziwym sercem żyjącego Kościoła. Jeśli konkretne przejawy kultu Boga obecnego w Eucharystii są redukowane, serce to doznaje zranienia. Aby uzdrowić serce Kościoła naszych czasów, trzeba uzdrowić sposób traktowania Jezusa Eucharystycznego obecnego w konsekrowanej Hostii. Bo Hostia konsekrowana – w każdej, nawet najmniejszej swojej cząstce – to sam Pan!

SPIS TREŚCI 

Przedmowa Raymond Leo kardynał Burke 

I - Piotruś, chłopiec eucharystyczny w czasach prześladowań 

II - Msza święta – nasz Boży skarb  

III - Komunia święta – ukryty majestat Bożej miłości 

IV - Racje teologiczno-liturgiczne za Komunią do ust i w postawie klęczącej 

V - Racje duszpasterskie za powszechnym przywróceniem Komunii świętej do ust i w postawie klęczącej 

VI - Głos Magisterium Kościoła 

Transsubstancjacja
Boski kult uwielbienia należny Sakramentowi Eucharystii
Chrystus Eucharystyczny – prawdziwe centrum Kościoła
Owoce Komunii świętej 

VII - Modlitwy 

Komunia duchowa
Prośby do Jezusa Eucharystycznego
Wynagrodzenie Jezusowi Eucharystycznemu 

Zakończenie - Opcja preferencyjna na rzecz najuboższego i najbardziej bezbronnego
***

Bp Athanasius Schneider urodził się w 1961 roku w Kirgistanie, w deportowanej rodzinie niemieckiej, która w roku 1973 wyemigrowała do Niemiec. W 1990 został wyświęcony na kapłana. W 1997 roku uzyskał doktorat z patrologii na Augustinianum w Rzymie. Od 1999 jest profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Karagandzie (Kazachstan). W 2006 roku został biskupem tytularnym Celeriny i biskupem pomocniczym w Karagandzie. Od 2011 roku jest biskupem pomocniczym w Archidiecezji Najświętszej Maryi w Astanie (Kazachstan). Jest przewodniczącym Komisji Liturgicznej i sekretarzem generalnym Konferencji Biskupów Katolickich Kazachstanu.

Z PRZEDMOWY KARD. RAYMONDA L. BURKE:

„Biskup Athanasius Schneider, wzorowy duszpasterz, z pełną odwagi miłością stawia czoła współczesnej sytuacji w kwestii przyjmowania Komunii świętej w obrządku rzymskim. (…) w staranny sposób przedstawia najpoważniejsze konsekwencje obecnej praktyki przyjmowania Komunii świętej na rękę, a są to: 1) redukcja lub zanik wszelkich gestów czci i adoracji; 2) utrata wiary w Rzeczywistą Obecność, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w efekcie przyjmowania Komunii świętej w taki sam sposób, jak się spożywa zwykłe pokarmy; 3) liczne przykłady utraty partykuł Przenajświętszej Hostii oraz – w konsekwencji – ich profanacji, wynikającej szczególnie z zaprzestania używania pateny przy udzielaniu Komunii świętej oraz 4) rosnąca liczba przypadków kradzieży Przenajświętszej Hostii. (…)

Najistotniejszy aspekt opracowania biskupa Schneidera odnosi się do prawa Chrystusa, ius Christi. Zwracając uwagę na totalną pokorę miłości Chrystusa oddającego się nam w maleńkiej Przenajświętszej Hostii, która – ze swojej natury – jest całkowicie bezbronna, biskup Schneider przypomina nam o podniosłym obowiązku chronienia i czczenia naszego Pana, który – z powodu swojej niezmierzonej i nie ustającej miłości do człowieka – w Komunii świętej czyni samego siebie najmniejszym, najsłabszym i najbardziej bezbronnym pośród nas. Ci, którzy posiadają oczy wiary, rozpoznają Rzeczywistą Obecność nawet w najdrobniejszej partykule Przenajświętszej Hostii i dlatego upadają na kolana w pełnej miłości adoracji”.

1 komentarze:

Jagna Bk pisze...

Czytałam kiedyś jakieś fragmenty wspomnień bp Schneidera, w których opowiadał z jaką czcią jego matka w skrajnych warunkach podawała Przenajświętszy Sakrament bodajże chorej babci - cześć do Chrystusa ukrytego w hostii wyniósł z domu

Prześlij komentarz______________________________________________________________________

Redakcja Rzymskiego Katolika nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy opublikowanych na blogu. Komentarze nie mogą zawierać treści wulgarnych, pornograficznych, reklamowych i niezgodnych z prawem. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, bez podania przyczyny.

Uwaga – Rzymski Katolik nie pośredniczy w zakupie książek prezentowanych na blogu i nie ponosi odpowiedzialności za działanie księgarni internetowych. Zamieszczone tu linki nie są płatnymi reklamami.
______________________________________________________________________